Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας - Research Centre for Modern History

Ερευνητική Μονάδα Τεκμηριωσης και Μελετης της Ελληνικης Επαναστασης (Ε.Μ.Τ.Μ.ΕΛ.ΕΠ.)

 

Διευθυντής: καθηγητής Στέφανος Παπαγεωργίου

 

Η Ερευνητική Μονάδα Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ελληνικής Επανάστασης επικεντρώνεται στην έρευνα θεματικών πεδίων σχετικών με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης.

Ερευνητικό έργο μέχρι σήμερα:

  • Σύνταξη Ηλεκτρονικού Λεξικού της Ελληνικής Επανάστασης (1821 Lexicon), στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί περί τα 270 λήμματα σχετικά με πολιτικούς, διοικητικούς και στρατιωτικούς θεσμούς, διπλωματικές πράξεις, πρόσωπα, τόπους κλπ.
  • Σύνταξη Ηλεκτρονικού Λεξικού του πολιτικού, διοικητικού και στρατιωτικού προσωπικού της περιόδου της Αντιβασιλείας (έχουν συγκεντρωθεί περί τα 1500 λήμματα).
  • Το Αρχείο του Στρατηγού Βάσου Μαυροβουνιώτη (επιμέλεια-εισαγωγή-σχολιασμός-μεταγραφή: Στέφανος Παπαγεωργίου). Περιλαμβάνονται 8 τόμοι με έγγραφα της περιόδου 1835-1845.
  • Τεκμήρια Ιστορίας: άρθρα, αρχεία, ανέκδοτα κείμενα, καταγραμμένες προφορικές αφηγήσεις και συνεντεύξεις κλπ.

 

 ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

 

 ΒΟΗΘΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

  • Αφένδρας Γιώργος, MA, ΕΤΕΠ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • Τόλιζας Νίκος, MA, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο