ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 
 
 ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: ΤΕΛΗ 19ου-ΑΡΧΕΣ 20ου ΑΙΩΝΑ
 
 
664px Balkan troubles1
 
 H υποχώρηση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας απο τα βαλκανικά της εδάφη που συντελέστηκε με τους βαλκανικούς πολέμους (1912-13) και η εμπλοκή των βαλκανικών κρατών στον Α΄ΠΠ προκάλεσαν το αυξημένο ενδιαφέρον του διεθνούς κοινού για την ιστορία των βαλκανικών κρατών. Οι μελέτες που αναρτώνται εδώ μεταφρασμένες από τα αγγλικά και επιμελημένες από τον ομότιμο καθηγητή. Στέφανο Παπαγεωργίου είχαν ώς στόχο να καλύψουν αυτή τη ζήτηση. Γραμμένες από τους ειδικούς της εποχής (ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους) αντικατοπτρίζουν λίγο έως πολύ την επιστημονική γνώση της εποχής αποτελώντας συνάμα τεκμήρια για τον τρόπο προσέγγισης στην αγγλοσαξονική γραμματεία της ιστορίας της περιοχής μας κατά τα χρόνια της πολεμικής δεκαετίας του 1910.     
 (Μπορείτε να βρείτε τις μελέτες στη σελίδα της Ερευνητικής Μονάδας "Τεκμηρίωση και Μελέτη της Ελληνικής Επανάστασης και της Οθωνικής Περιόδου")

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

logo1logo2logo3logo4logo1