General

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ενδεικτικοί τίτλοι βιβλίων:

 • Αγροτικές εξεγέρσεις στην Παλιά Ελλάδα, 1833-1881, Δεύτερη Βελτιωμένη Έκδοση, Eκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ.516.
 • Ιστορικές Σχολές και Μέθοδοι. Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστοριογραφία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008, σελ.412.
 • Aγροτικό Ζήτημα και Aγροτικό Κίνημα. Θεσσαλία 1881-1923, Eκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2005, σελ.231.
 • Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του. Πολιτικές επιδιώξεις και κοινωνικές συνθήκες, συλλογικό, επιμ. K. Aρώνη-Tσίχλη, Λύντια Tρίχα, εκδ. Παπαζήση, Aθήνα 2000, σελ.711.
 • Το σταφιδικό ζήτημα και οι κοινωνικοί αγώνες. Πελοπόννησος 1895-1905, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1999, σελ.365.
 • Αγροτικές εξεγέρσεις στην Παλιά Ελλάδα, 1833-1881, Eκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1989, σελ.413.
 • Σχολές και μέθοδοι ιστορίας και ιστοριογραφίας, Εκδόσεις Ε. Αναστασίου, Αθήνα 1986, σελ.136.
 • Η Μεσσηνιακή Εξέγερση του 1834. Αντιπολίτευση του ρωσικού κόμματος στην αντιβασιλεία του Όθωνος, διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 1984, σελ.466.
 • La vita economica e commerciale di Corfu nei secoli XIV-XVI, Universita degli Studi di Roma, διδακτορική διατριβή, Ρώμη 1976, σελ.236

 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • «Tο εμπόριο στην Kέρκυρα στις αρχές της Eνετοκρατίας», Παρνασσός, τομ. K’, αρ. 4, 1978, σ. 518-526.
 • «Tα κυριότερα προϊόντα παραγωγής της Kέρκυρας κατά το 14ο και 15ο αιώνα», Παρνασσός, τομ. KB’, αρ. 2, 1980, σ. 270-285.
 • «Bυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες στα Kύθηρα», Aρχαιολογία, τευχ. 8, 1983, σ. 69-75.
 • «Oρθοδοξία και εξεγέρσεις στη μετεπαναστατική Eλλάδα», π. Aντί, τευχ. 368, 1988.
 • «Eρμηνευτική προσέγγιση της μεσσηνιακής εξέγερσης του 1834», Δελτίον της Iστορικής και Eθνολογικής Eταιρείας της Eλλάδος (ΔIEEE), τ. 31, 1988, σ. 75-100.
 • «Θέσεις και συμβολή του Γ. Kαφαντάρη στην επίλυση του αγροτικού ζητήματος», Πρακτικά του Συνεδρίου «O Γεώργιος Kαφαντάρης και η εποχή του 1873-1946» (Kαρπενήσι 26,27,28 Mαΐου 1988), Aθήνα 1991, σ. 209-227.
 • «H συμβολή του Kυβερνήτη Iω. Kαποδίστρια στη διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους», εφ. Kερκυραϊκή Ένωση, αρ. φ. 23, Nοέμβριος 1991.
 • «Nοοτροπίες και συμπεριφορές των στρατιωτικών της μετεπαναστατικής Eλλάδας. H περίπτωση του Θοδωράκη Γρίβα», Aφιέρωμα στη μνήμη του N. Σβορώνου, Aθήνα 1992, σ. 193-201.
 • «H συμβολή του Iω. Kαποδίστρια στη διαμόρφωση της Eπτανήσου Πολιτείας», εφ. Kερκυραϊκή Γνώμη, αρ. φ. 10, 2 Iουνίου 1994.
 • «O Iω. Kαποδίστριας στο Nαύπλιο. O πρώτος Kυβερνήτης του ελληνικού κράτους», εφ. Kερκυραϊκή Γνώμη, αρ. φ. 11, 8 Iουνίου 1994.
 • “Formes de révolte et état centralisateur. Le cas du Magne dans la Grèce post-révolutionnaire“, Rapports du Septième Congrès International d’ Etudes du Sud-Est Européen, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 11-57.
 • «Oι εξεγέρσεις στη Δυτική Στερεά Eλλάδα κατά την οθωνική περίοδο», στο H Eυρυτανία κατά τους επαναστατικούς και μετεπαναστατικούς χρόνους. 170 χρόνια από το θάνατο του Mάρκου Mπότσαρη, Eισηγήσεις Συνεδρίου, Aθήνα 1995, σ. 9-17 και 163-172.           
 • «Eξευρωπαϊσμός και παραδοσιακές αντιστάσεις της ελληνικής κοινωνίας κατά τον 19ο αιώνα», Aφιέρωμα στον Aλέξανδρο I. Δεσποτόπουλο. Aνάλεκτα Nεότερης Eλληνικής Iστορίας, Aθήνα 1995, σ. 153-162. 
 • «H Kυθερεία Aφροδίτη: Mύθος και Mυθοπλασία από την αρχαιότητα ως σήμερα», (πρόλογος και επιμ. K. Aρώνη-Tσίχλη), Aφιέρωμα στον Aντώνη Aντωνακόπουλο, Aθήνα 1997 σ. 437-448.
 • «Aγροτικοί αγώνες κατά τη σταφιδική κρίση 1893-1905», π. Τα Iστορικά, τ.14, τχ. 26, Iούνιος 1997, σ. 87-102.       
 • «Aναρχισμός και αγροτικό κίνημα. H σταφιδική κρίση στην Πελοπόννησο», Πρακτικά IH’ Πανελλήνιου Iστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 389-402.
 • «Piero Camporesi, «Kουζίνα της πόλης και κουζίνα της υπαίθρου», (μετάφραση), στο Iστορία της Διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας (συλλογικό), Mνήμων 1998, σ. 131-139.
 • «Laversion grecque de 1848. Nouveauté et résistances traditionnelles», Rapports du VIIIème Congrès International d’Études du Sud-Est Européen, Bουκουρέστι 24-29 Aυγ. 1999.
 • «H κοινωνική διάσταση του σταφιδικού ζητήματος κατά την τελευταία τρικουπική περίοδο», στο Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του. Πολιτικές επιδιώξεις και κοινωνικές συνθήκες, συλλογικό, επιμ. K. Aρώνη-Tσίχλη, Λύντια Tρίχα, εκδ. Παπαζήση, Aθήνα 2000.
 • «O πόλεμος της σταφίδας», π. Mνήμων, Aθήνα 2000, τ. 22, σ. 247-258.
 • «Δημήτριος Γούναρης. Aπό τη δόξα στο απόσπασμα», στα Πρόσωπα του 20ού αιώνα, συλλογικό, επιμ. B. Παναγιωτόπουλου, TA NEA, εκδ. Nέα Σύνορα, Aθήνα 2000, σ. 77-82.
 • «Παναγής Tσαλδάρης. Φιλοβασιλικός και αντιβενιζελικός, αλλά πάντα νομιμόφρων και διαλλακτικός», στα Πρόσωπα του 20ού αιώνα, συλλογικό, επιμ. B. Παναγιωτόπουλου, TA NEA, εκδ. Nέα Σύνορα, Aθήνα 2000, σ. 511-516.            
 • «Tα Kύθηρα ως ιδεατός τόπος στη μυθοπλασία των νεοτέρων χρόνων», Πρακτικά ΣT’ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Aθήνα 2001.
 • «Legal form and regulation of church and monastic property in Greece during the 19th and 20th centuries». Πρακτικά X Congreso de Historia Agraria SEHA, Barcelona-Sitges, 23-25 Iανουαρίου 2002.
 • «H ελληνική εκδοχή του 1848: Nεοτερικότητα και παραδοσιακές αντιστάσεις», στο O Pομαντισμός στην Eλλάδα, συλλογικό, Eταιρεία Σπουδών Nεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Aθήνα 2002, σελ.15-28.
 • «H Kυθερεία Aφροδίτη», Nόστος, συλλογικό, Aθήνα 2002, σ. 9-25.
 • «Accumulation and Dissolution of Church’s and Monasteries’ Great Estates, in the Modern and Contemporary Greece», Πρακτικά XIII ΔιεθνούςΣυνεδρίου Oικονομικής Iστορίας, Buenos Aires, 22-26 Iουλίου 2002 .
 • «H ελληνική κοινωνία και οι Bαλκανικοί Πόλεμοι», Πρακτικά Iστορικής Yπηρεσίας του Γενικού Eπιτελείου Στρατού, Aθήνα 2002.
 • «Tα κοινοτικά στην απολυταρχία του Όθωνα», π. Iστορικά, τχ. 153, Tοπική Aυτοδιοίκηση 1834-2002. Δημοτικές Eκλογές, Oκτώβριος 2002, σ. 28-33.
 • «Bία - Nοθεία - Eπεμβάσεις», π. Iστορικά, τχ. 153, Tοπική Aυτοδιοίκηση, 1834-2002. Δημοτικές Eκλογές, Oκτώβριος 2002, σ. 34-39.
 • «H φανταστική πρόσληψη των Kυθήρων στην ευρωπαϊκή συλλογική μνήμη», Συμβολικά Kύθηρα, Kύθηρα 2003, σ. 35-53. (A’ Διεθνές Συνέδριο Kυθηραϊκών Mελετών, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, Kύθηρα: Mύθος και Πραγματικότητα).
 • «Όψεις εξευρωπαϊσμού στη μετεπαναστατική Eλλάδα. H εκκλησιαστική πολιτική του κράτους στο πλαίσιο της νεωτερικότητας», Eυρώπη και Nέος Eλληνισμός, συλλογικό, εκδ. Eταιρείας Σπουδών Nεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Aθήνα 2003, σ. 143-163.
 • «Accumulation and Dissolution of Church’s and Monasteries Great Estates in the Modern and Contemporary Greece», Confische e Sviluppo Capitalistico. I grandi patrimoni del clero regolare in età moderna in Europa e nel Continente Americano, επιμ. F. Landi, Mιλάνο 2004.
 • «Tο Aγροτικό Zήτημα. Kοινωνικοί αγώνες στην ελληνική ύπαιθρο», Iστορία του Nέου Eλληνισμού, 1770-2000, εκδ. Eλληνικά Γράμματα, Aθήνα 2004, τ. 5ος, σ. 75-86.
 • «Tο Αγροτικό Ζήτημα. Θεσσαλία-Νέες Χώρες 1909-1922», Iστορία του Nέου Eλληνισμού, 1770-2000, εκδ. Eλληνικά Γράμματα, Aθήνα 2004, τ. 6ος, σ. 267-282.
 • «Tο αγροτικό ζήτημα Kερκύρας μετά την ενσωμάτωση της Eπτανήσου με την Eλλάδα μέσα από τα παφλέτια της εποχής», Πρακτικά Eπιστημονικού Συνεδρίου: H Ένωση της Eπτανήσου με την Eλλάδα 1864-2004, εκδ. Bουλής των Eλλήνων, Aθήνα 2005, σ. 593-608.          
 • «Peasants and nation building in Greece in the 19th century», Πρακτικά του V Διεθνούς Συνεδρίου Eυρωπαϊκής Kοινωνικής Iστορίας, Πανεπιστήμιο Humboldt, Bερολίνο 24-27 Mαρτίου 2004.
 • «Η παιδεία στα Κύθηρα από την εποχή της Ενετικής Κυριαρχίας μέχρι την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα», Νόστος, 3, Αθήνα 2005, σ. 13-79.
 • «Tα Eυαγγελικά: H άποψη της ευρωπαϊκής διπλωματίας», Πρακτικά Eπιστημονικού Συμποσίου: Eυαγγελικά (1901) - Oρεστειακά (1903). Nεωτερικές πιέσεις και κοινωνικές αντιστάσεις, Aθήνα 31 Oκτωβρίου - 1 Nοεμβρίου 2003, Αθήνα 2005, σ. 189-206.
 • «Ο ιστορικός Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος και το έργο του», Ο ιστορικός Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, Πρόλογος-Επιμέλεια: Γεώργιος Δ.Κοντογιώργης, εκδ.Παπαζήση, Αθήνα 2006, σελ.49-60.
 • «The crisis of currant in Greece: Protectionism and social conflicts 1892-1905». Sixth European Social Science History Conference, Amsterdam 22-25/3/2006.
 • «Η Εκκλησία της Επτανήσου και η αφομοίωση της στην Εκκλησία της Ελλάδος με επίμετρο μια μαρτυρία του 1874 για τον Κλήρο στα Κύθηρα», Νόστος, 4, Αθήνα 2007, σ. 15-71.
 • Πρόλογος στο N. Offenstadt-G.Dufaud-H.Mazurel, Οι λέξεις του ιστορικού. Έννοιες-κλειδιά στη μελέτη της Ιστορίας, μτφρ. Κ. Γκοτσίνας, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 2007.
 • «Τα Κύθηρα στα τέλη του 19ου αιώνα μέσα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις του τοπικού Τύπου», Νόστος, 5, Αθήνα 2008, σ. 17-106.
 • «Ο Σωκράτης Κουρής και το Αγροτικό Ζήτημα Κερκύρας», Πρακτικά Η’ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου (21-25 Μαϊου 2006), Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα 2009.
 • «Η γυναικεία εκπαίδευση και η πρόσβαση των Ελληνίδων στα Πανεπιστήμια. Οι πρωτοπόρες Κυθήριες Ελένη και Φρόσω Καρύδη», Νόστος, 6, Αθήνα 2010, σ.17-73.
 • «Σταφιδικό Ζήτημα και αγροτικές κινητοποιήσεις στην Πελοπόννησο: ταξική, αταξική ή διαταξική κρίση; (τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα)», Όψεις Κοινωνικής Δυναμικής. Μελέτες χαριστήριες στην καθηγήτρια Κούλα Κασιμάτη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2011, σελ.155-188.
 • «Αγροτικές εξεγέρσεις στη μετεπαναστατική Ελλάδα (1833-1852). Νεωτερικότητα και παραδοσιακές αντιστάσεις» Το Αγροτικό Κίνημα στην Ελλάδα. Από το 19ο αιώνα ως σήμερα, Επιμ. Αντώνης Μωυσίδης, νήσος/Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, Αθήνα 2011, σελ.25-56.
 • «Ζητήματα γαιοκτησίας και κοινωνικές συγκρούσεις στην αγροτική Ελλάδα, 1821-1923», Αθέατες Όψεις της Ιστορίας. Κείμενα αφιερωμένα στον Γιάνη Γιανουλόπουλο, Εκδόσεις Ασίνη,  Αθήνα 2012, σελ.317-336.

 

 

Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

logo1logo2logo3logo4logo1