Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας - Research Centre for Modern History

Ερευνητική Μονάδα Τεκμηριωσης και Μελετης της Ελληνικης Επαναστασης (Ε.Μ.Τ.Μ.ΕΛ.ΕΠ.)

 

Διευθυντής: Στέφανος Παπαγεωργίου

 

Η Ερευνητική Μονάδα Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ελληνικής Επανάστασης επικεντρώνεται στην έρευνα θεματικών πεδίων σχετικών με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης.

Ερευνητικό έργο μέχρι σήμερα:

  • Σύνταξη Ηλεκτρονικού Λεξικού της Ελληνικής Επανάστασης (1821 Lexicon), στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί περί τα 200 λήμματα σχετικά με πολιτικούς διοικητικούς και στρατιωτικούς θεσμούς, διπλωματικές πράξεις πρόσωπα, τόπους κλπ.
  • Συγκέντρωση, μεταγραφή και ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού της περιόδου (αρχεία, ανέκδοτα κείμενα, καταγραμμένες προφορικές αφηγήσεις και συνεντεύξεις κλπ).

 

 

Ερευνητική Μονάδα Μελετης της Ιστορικης Κουλτουρας (Ε.Μ.Μ.Ι.Κ.)

 

Διευθύντρια: Χριστίνα Κουλούρη

 

Η Ερευνητική Μονάδα Μελέτης της Ιστορικής Κουλτούρας επικεντρώνεται στη μελέτη της σχέσης ιστοριογραφίας και δημόσιας ιστορίας, μνήμης και ιστορίας, καθώς και του ρόλου της ιστορίας στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας, με έμφαση στην ανάδειξη των ποικίλων όψεων της σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ερευνητικό έργο μέχρι σήμερα:

  • Παρατηρητήριο των Συγκρούσεων για την Ιστορία (έχει συγκροτηθεί μια βάση δεδομένων με τις αποδελτιώσεις από το 2013).
  • «Τόποι Μνήμης» για την Ελληνική Επανάσταση στην Αθήνα, 19ος-20ός αιώνας: δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου των δημόσιων νεοτέρων μνημείων του δήμου της Αθήνας ιδωμένων υπό το θεματικό πρίσμα της Ελληνικής Επανάσταση.
  • Πανηγυρικοί λόγοι του Παντείου Πανεπιστημίου (έχουν καταγραφεί σε αρχείο Excel οι τίτλοι των πανηγυρικών λόγων της περιόδου 1950-2004 με στόχο την τεκμηρίωση ενός σημαντικού μέρους της ιστορίας του Πανεπιστημίου).

 

Ερευνητική Μονάδα οθωμανικων, αποικιακων, μεταποικιακων μελετων (Ε.Μ.ΟΘ.Α.Μ.)

 

Διευθύντρια: Σία Αναγνωστοπούλου

 

Η Ερευνητική Μονάδα Οθωμανικών, Αποικιακών, Μεταποικιακών Μελετών επικεντρώνεται σε έρευνες που αφορούν στην Κύπρο σε τρεις διαφορετικές περιόδους (οθωμανική επαρχία, βρετανική αποικία, περίοδος της Ανεξαρτησίας).

Βασικοί στόχοι του είναι: η μελέτη του ζητήματος των δικοινοτικών συγκρούσεων αλλά και του εθνικισμού, ως ζητημάτων τόσο σε αποικιακό όσο και σε μεταποικιακό πλαίσιο, και η συγκριτική προσέγγιση της ελληνικής (ελληνοκυπριακής) και τουρκικής (τουρκοκυπριακής) βιβλιογραφίας, κυρίως σε ό,τι αφορά το κυπριακό πρόβλημα, καθώς και την ανάλυσή τους με εργαλείο τις αποικιακές και μεταποικιακές σπουδές.

Ερευνητική Μονάδα Τεκμηριωσης και Μελετης του Ελληνικου Τυπου (Ε.Μ.Τ.Μ.Ε.Τ.)

 

Διευθύντρια: Γιούλα Κουτσοπανάγου

 

Η Ερευνητική Μονάδα Τεκμηρίωσης και Μελέτης του Ελληνικού Τύπου έχει ως βασικό στόχο τη συνθετική ιστοριογράφηση του ελληνικού Τύπου από τα τέλη του 18ου αιώνα έως σήμερα και τη συγκριτική θεώρησή του σε σχέση με άλλες εθνικές ιστορίες του Τύπου.

Για τον σκοπό αυτό, το Εργαστήριο συγκροτεί δύο ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τον ελλαδικό και τον εξωελλαδικό Τύπο:

  • Τράπεζα Δεδομένων Ελληνικού Τύπου, όπου συγκεντρώνεται πρωτογενές και δευτερογενές υλικό (εφημερίδες, περιοδικά, προφορικές μαρτυρίες, φωτογραφικά τεκμήρια, κλπ.) και
  • Μητρώο Δημοσιογράφων, Εκδοτών και Ανθρώπων του Τύπου της Ελλαδικής και Εξωελλαδικής Δημοσιογραφίας, όπου συγκεντρώνονται βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία, προσωπικές συνεντεύξεις, προσωπικά αρχεία και αδημοσίευτα έργα ανθρώπων του Τύπου.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΕΜΙΜ)

 

Διευθύντρια: καθηγήτρια Λίνα Βεντούρα

 

Η Ερευνητική Μονάδα για για την ιστορία των Μεταναστευτικών και Προσφυγικών Μετακινήσεων λειτουργεί ως τόπος διεπιστημονικής έρευνας, παραγωγής και μετάδοσης γνώσης, αλλά και ως χώρος συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων όλων όσοι ενδιαφέρονται για τις παγκόσμιες πληθυσμιακές μετακινήσεις και τις σχέσεις τους με την ιδιότητα του πολίτη στο παρελθόν και το παρόν. Ενταγμένη στο Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας, η Μονάδα θα συνεισφέρει στην πληρέστερη ένταξη της ιστορίας των πληθυσμιακών μετακινήσεων, της διασποράς και της ιδιότητας του πολίτη στη συνολική μελέτη του παρελθόντος κατά τη νεότερη και σύγχρονη εποχή. Με τη μελέτη της ιστορίας του μεταναστευτικού, προσφυγικού και διασπορικού φαινομένου, με τον εντοπισμό και την αξιοποίηση συναφών αρχείων (γραπτά τεκμήρια, προφορικές μαρτυρίες, οπτικοακουστικό υλικό, κλπ.) και με τη διάχυση της γνώσης για τους μετακινούμενους και τις σχέσεις τους με τους εκάστοτε γηγενείς και εδραίους πληθυσμούς, η Μονάδα επιχειρεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της περιπλοκότητας των αιτιών, των χαρακτηριστικών και των συνεπειών των πληθυσμιακών μετακινήσεων, καθώς και του μετασχηματισμού των πολιτικών κοινοτήτων και των συλλογικών αναπαραστάσεων που αυτές επιφέρουν, λειτουργώντας ως χώρος διαμεσολάβησης μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού.